Clicky

Reflections

Under overskriften ‘Reflections’ afholder vi en række seminarer, hvor MindLabs vidensarbejde diskuteres med aktører i den offentlige sektor. I Reflections-seminarerne undersøger vi hvilke udfordringer, der er for udvikling og styring af den offentlige sektor gennem dialog med beslutningstagere, forskere og praktikere. Formålet med seminarene er at sætte viden og perspektiver i spil til en fælles refleksion over fremtidens muligheder og udfordringer. Efter hvert seminar udgives en publikation.

Reflections no. 1

Denne artikel argumenterer imod den klassiske forestilling om, at fejlslagen implementering skyldes dårlig planlægning, intern modstand eller kommunikationsfejl.

Download Reflections no. 1

Reflections no. 2

Et mål for alle håndhævende myndigheder er at højne borgernes regelefterlevelse med de regelsæt, som er i fokus. Er kontrol og sanktioner de bedste den bedste måde at opnå det?

Download Reflections no. 2

Reflections no. 3

Dagens finansielle og sociale kriser kræver, at innovation kommer på dagsordenen i udviklingen af bureaukratiske og administrative systemer. Hvordan kan den offentlige sektor håndtere den usikkerhed der følger med?

Download Reflections no. 3